Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konst – en spännande och särskiljande del av stadsdelsutveckling Visborg!

Publicerad 2019-05-23 13:00
Visborgsområdet erbjuder idag arbetsplatser, grönområden, idrott –och rekreationsmiljöer med närhet till Visby, naturreservatet Södra hällarna och havet. Med tillskott av bostäder och nya attraktiva miljöer skapas en unik och spännande stadsdel - för hela livet.

Stadsdelsutveckling Visborg syftar till att skapa förutsättningar för nya bostäder, förskolor, service och kretsloppstänkande, allt präglat av innovation, hållbarhet och helhetsperspektiv. Framtidens Visborg erbjuder en unik miljö att arbeta, bo och leva i.

Utvecklingen kommer ske i etapper med start år 2020 i den nordvästra delen, mot Visby och senare vidare söder ut mot Vibble. Totalt är exploateringsområdet cirka 400 hektar och erbjuder möjligheter till flera tusen nya attraktiva bostäder samt verksamheter under kommande årtionden.

Det offentliga rummet där människor möts är en viktig del i planeringen och här kommer även det konstnärliga perspektivet på olika sätt inspirera utformning, innehåll och upplevelse.

Att tidigt i stadsbyggnadsprocessen arbeta med konstnärlig gestaltning möjliggörs genom ett samarbete med Statens konstråd och det Visbybaserade konstnärsresidenset Baltic Art Center (BAC).

Stadsarkitekt Christian Hegardt arbetar med gestaltningen av området och Helena Selder från BAC får uppdraget att tillföra konstens olika perspektiv för att skapa en omsorgsfull helhet, med koppling till historien i en ny livsmiljö för framtiden.

Projektet - Konst i stadsutveckling - är ett finansiellt samarbete mellan Statens konstråd och Region Gotland som pågår till december 2020.

- Vi är väldigt glada över vårt kommande samarbete med Statens Konstråd och BAC. Vi tror att det konstnärliga perspektivet kan ge nya infallsvinklar i stadsbyggnadsarbetet, och att nya idéer och uppslag kan bidra till att stärka de offentligheter som skapas i stadsdelen, säger Christian Hegardt, stadsarkitekt.

 - Ja, det är oerhört glädjande att Region Gotland inkluderar det konstnärliga tänkandet i planeringen av Visborg. Tanken är att vi ska kunna engagera konstnärer i undersökande projekt på plats som på sikt kan influera utformandet av den framväxande stadsdelens gemensamma rum.” fortsätter Helena Selder som sedan 2016 är konstnärlig ledare på Baltic Art Center – ett internationellt produktionsbaserat residens för samtida konst baserat i Visby.

Helena har arbetat som curator för Marabouparken konsthall i Sundbyberg där hon bjudit in konstnärer och lokala samarbetspartners att utveckla projekt i och om det offentliga rummet. Tidigare arbetsplatser har varit Riksutställningar och Färgfabriken i Stockholm. Hon har studerat Konstvetenskap på Stockholms universitet och har en MA i Curating Contemporary Art från Royal College of Art I London.