Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Premiär för resursutbudsträff

Publicerad 2019-05-20 13:45
På måndag, den 27 maj, med start klockan 14.00 genomför Nätverket för Pedagogiskt resursutbud sin första utbudsträff för förskolor och skolor på Fornsalen i Visby.

Nätverket påbörjade sitt samarbete under hösten 2018. De aktörer som finns med i nätverket har som uppdrag och resurser för att vara stöd till förskolor och skolor i deras läroplansuppdrag.

- Vår tanke är att samla hela vårt utbud i en gemensam plattform så att det blir enklare att hitta de olika pedagogiska resurserna som finns att tillgå. Nätverksarbetet samordnas av oss på Kulturskolan Gotland, säger Hans-Åke Norrby, rektor vid kulturskolan.

Det kommer att handla om till exempel skolbio, musik-, teater- och dansföreställningar, aktiviteter på Fornsalen och Gotlands Konstmuseum, insatser av och med kulturskolans pedagoger samt slöjd-, dans- scenkonst- och kulturarvs­konsulenter. Andra aktörer är Fenomenalen Science Center, Fenix Ungkulturhus, ungdomsgårdarna, Film på Gotland, biblioteken och ungdomsmottagningen.

Den första utbudsträffen innehåller gemensam information för förskollärare och lärare, tid att besöka  olika montrar, fika och filmvisning. Personal vid fristående förskolor och skolor är också välkomna att delta.

Lä mer om träffen