Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kampanjveckans logga, Trill int ikull!

Trill int ikull är över för i år

Med hjälp av Visby Judoklubb, utomhusgym och digitala träningsfilmer spreds under veckan kunskap om hur du kan minska risken för fall.
Veckan kickstartade i samarbete med Visby Judoklubbs falltrygghetsinstruktör. På mjukmattor fick deltagarna prova-på att falla tryggt och säkert.
 
Några av öns utomhusgym bemannades av fysioterapeuter som fanns på plats för att ge besökarna träningsråd för ökad benstyrka.
 
Möjlighet fanns även att få en genomgång av sin läkemedelista samt koll på sitt blodtryck.
 
Under veckan bjöds det på premiär för digital träningsvideo med tillhörande träningsprogram.
 
På öppna mötesplatser för personer 65+ var det prova-på balans- och styrketräning med hjälp av digital rörelsefilm inspelad på vackra Gotland.
 
På samtliga evenemang fanns informationsmaterial om hur du själv minskar risken för fallskador att ta med sig hem.
 
Det fallförebyggande arbetet pågår året runt på olika sätt på ön. Mycket av informationen som delades ut under veckan kan du ta del av här på sidan, men även på primärvårdsmottagningar, Anhörigstöd och på öppna mötesplatser för dig 65+.
 
 
Tack till er alla som på olika sätt deltog under veckan!