Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbudsträff på Fornsalen

Nätverket för Pedagogiskt resursutbud bjuder in skolor och förskolor till en utbudsträff på Fornsalen måndagen den 27 maj kl. 14:00

Vi aktörer som finns med där har alla resurser och uppdrag från Region Gotland till att vara stöd för skolor och förskolor i deras läroplansuppdrag.

Dagen innehåller gemensam information, tid att besöka oss i olika montrar, fika och filmvisning. Vi beräknas vara färdiga kl. 16:30.

Mer information och hur du anmäler dig finns under länken

https://www.gotland.se/103393

Kontaktperson Hans-Åke Norrby

hans-ake.norrby@gotland.se
Tel: 0498-26 94 83