Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Världsarvsforum om en ny världsarvsstrategi och handlingsplan för Hansestaden Visby

Hansestaden Visby upptogs på FN:s världsarvslista 1995. Världsarvet tillhör oss alla och det är upp till oss att tillsammans bevara, använda och utveckla staden på ett hållbart sätt. Världsarvsforum är en kreativ arena där vi alla - allmänhet, verksamma, politiker och sakkunniga - möts kring olika världsarvsfrågor.

Vid vårens världsarvsforum presenteras förslag om hur världsarvet ska bevaras, användas och utvecklas genom en ny strategi och handlingsplan. Du kommer också att få möjlighet att tycka till om dessa förslag samt ta del av resultatet av vårens enkätundersökning om världsarvet.

Var med och skapa värde för hela Gotland, besökare och framtida generationer!

Tid: måndag 27 maj kl 17:30 - 20:00

Plats: Almedalsbiblioteket (aulan & foajén)

Vid frågor kontakta elene.negussie@gotland.se eller johanna@wearelaja.com.