Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förseningar att vänta på linje 51 på grund av vägarbete

Publicerad 2019-05-13 10:20
Trafikverket genomför beläggningsarbete längs väg 568. Den berörda sträckan påverkar kollektivtrafikens linje 51 mellan Eskelhem och Sanda. Förseningarna på de turer som berörs är beräknade till cirka 10 minuter. Arbetet beräknas pågå stora delar av vecka 20.