Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sommarens busstidtabell är färdig

Publicerad 2019-05-10 10:35
Kollektivtrafikenheten har tillsammans med Gotlandsbuss arbetat intensivt med att planera och färdigställa sommarens busstidtabell. Nu är arbetet färdigt! Den gäller för perioden 12 juni - 18 augusti.

Som vanligt har ett stort arbete gått ut på att säkerställa så många anslutningar som möjligt med färjornas avgångs och ankomsttider. En annan viktig och rolig nyhet för sommaren är att kollektivtrafiken kommer erbjuda anslutningar till Romateatern hela sommaren måndag till fredag!

Trevlig resa med oss i sommar önskar kollektivtrafikenheten!