Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen svarar Konkurrensverket

Publicerad 2019-05-09 08:53
Det finns rimliga förklaringar till varför socialförvaltningen direktupphandlade konsulter. Det menar Marica Gardell, socialdirektör.

Konkurrensverket har begärt svar från Region Gotlands socialförvaltning angående köp av konsulttjänster.

Det gäller konsulter som under 2018 stöttat individ- och familjeomsorgens arbete kring barn och unga. Konsulterna anlitades vid tillfällen då arbetsbelastningen var hög och det inte fanns tillräckligt med socionomer anställda.

– Vi jobbade intensivt med att försöka rekrytera men tvingades ta in konsulter för kortare perioder, säger Christina Godarve, chef för individ- och familjeomsorgen.

Flera av konsulterna var sedan tidigare inkopplade i olika ärenden. För att inte få avbrott i utredningarna, och för barnens bästa, bestämde verksamheten att fortsätta använda samma konsulter.

– Kontinuitet är oerhört viktig när det gäller barnärenden och en utredning ska slutföras inom 120 dagar, säger socialdirektör Marica Gardell.

Ett nytt system för att upphandla konsulter blev klart den första oktober förra året. Det kommer att göra processen bättre och tydligare framöver.

– Men konsulter är dyrt och något vi försöker undvika. Vi jobbar hårt för att rekrytera de socionomer vi behöver. Att Uppsala universitet Campus Gotland numera har ett socionomprogram tror vi kommer göra rekryteringen lättare framöver, säger Marica Gardell.