Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Freden och sammanhållningen i Europa firas

Publicerad 2019-05-08 14:23
Den 9 maj uppmärksammas Europadagen runtom i Sverige och övriga Europa. Dagen firas på årsdagen av den så kallade Schuman-deklarationen, som utgjorde startskottet för bildandet av den Europeiska unionen.

Europadagen uppmärksammas bland annat i Stockholm, där det anordnas seminarier och diskussioner kring frågor som rör EU:s framtid och inriktning. Diskussionerna i Europahuset kommer gå att följa via en livesändning på EU-kommissionen i Sveriges Facebooksida (länk till https://www.facebook.com/EUkommissionen/).