Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kom till fullmäktige och ställ frågor om årsredovisningen!

Publicerad 2019-05-08 13:47
På måndag, den 13 maj, samlas regionfullmäktige för ett ordinarie sammanträde. Men det är också lite speciellt för det är öppet för frågor och synpunkter på årsredovisningen för 2018. Välkommen till fullmäktige och ställ dina frågor!

Regionfullmäktiges sammanträde startar klockan 13.00 på måndag, den 13 maj. Vid fullmäktige denna dag ska årsredovisningen för 2018 behandlas. Allmänheten har då möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till förtroendevalda och anställda.

Den som önskar kan i förväg lämna frågorna via e-post till per.lundin@gotland.se eller skicka frågorna till Regionfullmäktige, Visborgsallén 19, 621 81 Visby.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet på vanligt sätt.