Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Publik framför scen

Demokrati i arkivet 15 maj, kl 17:30-19:30 på Arkivcentrum Gotland

Vi tar stickprov från vår lokalpolitiska historia och jämför politiska beslut från förr och nu. Vad skiljer sig och varför? Vad kan man läsa mellan raderna och vad kommer att gå förlorat i enskilda individers minne?

I pausen serveras lättare förtäring.

Varmt välkomna till Arkivcentrum Gotland, Broväg 27 i Visby!