Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby
 
Samordnare för feriejobb

Sanna Nurmi Stumle
Telefon: 0498-20 36 22
E-post: feriejobb@gotland.se

Klara Hammarstedt
Telefon: 0498-20 35 28
E-post: feriejobb@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till arbetsplatser om feriejobb

Feriejobb är en fantastisk möjlighet att ge unga en positiv arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Erfarenheter från ett feriejobb kan ha stor betydelse för ungas val av framtida utbildning och yrkesinriktning.

Viktigt med handledning

För många ungdomar är feriejobbet den första kontakten med arbetslivet. Det är ett sätt att prova på arbetslivet med stöd av en handledare. Därför är det viktigt att arbetsplatsen utser en handledare som ger feriejobbaren en introduktion till sina arbetsuppgifter men även informerar om arbetsplatsens gemensamma regler samt vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen. Detta bidrar till en positiv och lärorik start i arbetslivet. Det kan vara flera personer som delar på handledaransvaret.

Arbetsuppgifter för unga

En feriejobbare ersätter inte ordinarie personal på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla men anpassade för ungdomar. Minderårig ska till exempel inte ha arbetsuppgifter som medför risk för olycksfall eller skador. Arbetet får inte heller ha annan skadlig inverkan på den minderårigas hälsa och utveckling. Kontakta gärna samordnare för feriejobb vid frågor om arbetsuppgifter för ungdomar!

Arbetstid

Den maximala arbetstiden under en treveckorsperiod är 90 timmar. Under den första perioden, vecka 25-27, är arbetstiden högst 84 timmar då midsommarafton är ledig. Det vanliga är att feriearbetaren jobbar 6 timmar om dagen, men arbetstiden kan variera beroende på ungdomen, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Arbetstid ska inte förläggas på kvällar eller helger. Ungdomarna får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Det ska finnas möjlighet till en sammanhängande rast på minst 30 minuter efter fyra och en halv timmes arbete.

Tidrapportering

Feriejobbaren redovisar sin arbetstid, men också eventuell frånvaro, på en tidrapport. Samordnare för feriejobb skickar ut en tom tidrapportering till arbetsplatsen innan sommaren. Tidrapporten fylls i och skrivs under av både arbetsplatsen och feriejobbaren. Om feriejobbaren arbetar över ett månadsskifte ska två tidrapporter fyllas i, en för varje månad. Arbetsplatsen ansvarar för att skicka in tidrapporten till samordnaren. Region Gotland betalar ut lönen till feriejobbaren den 27:e kommande månad, förutsatt att arbetstiden rapporterats till oss direkt efter månadsskiftet, senast den 5:e varje månad. Tidrapporten skickas till feriejobb@gotland eller via post till:

Avdelningen för arbetsliv och etablering/feriejobb
Mästergatan 5E
621 82 Visby

Sjukdom och annan frånvaro

Feriejobbaren meddelar eventuella frånvaron direkt till arbetsplatsen och den redovisas sedan i tidrapporten.