Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stort intresse för Testbädden på Storsudret

Publicerad 2019-04-29 14:00
Cirka 100 personer kom till informationsdag lördagen den 27 april om Testbädd Storsudret.
– Väldigt många kom och vi hade bra diskussioner och fick in många bra idéer och tips, berättar VA-utvecklare Mikael Tiouls, Region Gotland.

För att lösa vattenbristen på Gotlands södra delar, tittar man bland annat på storskaliga lösningar med avsaltningsteknik och pipelines för att transportera vatten längre sträckor. Region Gotland utreder nu tillsammans med bland andra konsultföretaget IVL Svenska Miljöinstitutet andra möjligheter att utveckla en hållbar och kostnadseffektiv vattenförsörjning. På Storsudret pågår därför uppbyggnaden av en testbädd där nya tekniker kan demonstreras, utvärderas och optimeras.

Hålla kvar regnvatten

Vid informationsdagen berättade Region Gotland och IVL om både visionerna och planerna för testbädden, men också om de första resultaten från datainsamlingen från de vattenmätare som under hösten har installerats.
– Testbädd Storsudret handlar bland annat om olika åtgärder för att hålla kvar regnvattnet så att det hinner infiltrera ner till grundvattenmagasinen istället för att snabbt spolas ut i havet via bäckar och diken. Till exempel kommer vi med en avancerad datamodell kontrollerat samla in regnvatten och infiltrera det till grundvattnet, skapa mindre dammar och så kallade artificiella grundvattendammar, säger Ewa Lind på IVL.

Rena avloppsvatten

En undersökning gjordes också på informationsdagen för att efterhöra hur man ser på att använda renat avloppsvatten till dricksvatten. Uppbyggnaden av testbädden, som ska sätta Storsudret och Gotland på kartan för vattenforskning, finansieras förutom av Region Gotland även av innovationsmyndigheten Vinnova och EU genom projektet NextGen.