Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Extra informationsträff för dig som ska studera på fjärrdistans

Måndag 15 april kl 13.00 har vi en extrainsatt informationsträff för dig som ska studera på fjärrdistans med start den 22 april och som missade det ordinarie mötet den 9 april. Informationen hålls i hörsalen här på Kompetenscentrum Gotland och beräknas ta ca en timme. 


Har du av någon anledning inte möjlighet att deltaga, hör av dig till expeditionen på telefon 0498-26 95 50.