Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Enhetschef Pernilla Olsson (i mitten) stämmer av läget med Åsa Svensson,  ledningssjuksköterska.

En dag på Akutmottagningen, Visby lasarett

Tjugofyra timmar per dygn sju dagar i veckan tar fem sjuksköterskor, en undersköterska och AT-läkare från medicinska och opererande specialiteter hand om patienter som kommer till akutmottagningen.

En sjuksköterska eller undersköterska bemannar receptionen, där patienter tas emot, och en sjuksköterska är ledningssjuksköterska på expeditionen. AT-läkarna har i sin tur erfarna specialistläkare som stöd i form av bakjour.

- Trots att vi är en liten akutmottagning ska mina medarbetare kunna ta hand om allt från den primära vården till intensivvårdspatienten. Det ställer stora krav på en bred kompetens inom akutsjukvård, lösningsfokus samt skinn på näsan bland medarbetarna, berättar enhetschef Pernilla Olsson när hon tillsammans med verksamhetschef Charlotte Kaviani tar emot mig på akuten. Deras upplevelse är att det inte är så många inom sjukvården som förstår akutmottagningens uppdrag.

- Man måste kunna ställa om sig snabbt från att ta hand om mindre akuta åkommor så som halsont till hjärtstopp eller allvarliga olyckor där t ex barn är involverade - och mitt uppe i det hela ta hand om en stökig och hotfull individ i väntrummet, berättar Charlotte Kaviani, verksamhetschef på Akutmottagningen. Hot och våld ökar tyvärr och ibland får vi stötta personal som utsatts på helger och kvällar, säger hon.

Under kommunikatören Magne Hovlands besök (mars 2019) är det rekrytering av sjuksköterskor, både fastanställningar och vikarier inför sommaren, som fyller enhetschefens tankar utöver planering av den dagliga verksamheten.

Expedition

Bild på expeditionen på akuten

Sjuksköterskan  Veronica Mäki (t v) bemannar den här dagen kassan och kollegan Åsa Svensson är ledningssjuksköterska.

Akutrum

Bild från akutrum på Akutmottagningen

Sjuksköterskan Daniel Holmberg i färd med att göra en EKG-undersökning i akutens akutrum.

Akutsekreterare

Bild på akutsekreterare på Akutmottagningen

Medicinsk sekreterare, Helena Franzén, har arbetat som akutsekreterare i 1 ½ år men har varit verksam på lasarettet sedan 1989 inom en rad olika enheter. Patientjournaler och logistik kring sjukresor är en del av akutsekreterarens arbetsuppgifter.