Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig ändring av lärarschemat i Studieteket vecka 14 - 18

Vecka 14, 15, 17 och 18 är vår matematiklärare Lasse inte i Studieteket på fredagar. Han är tillbaka fredag 10/5, vecka 19.