Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny möjlighet att utbilda dig till undersköterska

I augusti startar vår undersköterskeutbildning på nytt. En stor del av utbildningen är APL (arbetsplatsförlagt lärande) och du har två dagar undervisning per vecka i klassrum med lärare.  Det går bra att kombinera studierna med ett arbete inom vården. Ansök senast den 12 maj.