Kontakt

Torsten Flemming, utbildningsdirektör
Tel: ­ 0498 - 26 94 18 
E-post: torsten.flemming@gotland.se

Fler kontaktuppgifter 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaltningsledning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen styrs av förvaltningslednings som leds av utbildningsdirektör Torsten Flemming.

Förvaltningsledningen behandlar frågeställningar av strategisk karaktär på förvaltningsövergripande nivå och består av förvaltningschef, avdelningschefer och strategiska stabsfunktioner.

 

Ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar att, i en politiskt styrd organisation, leda alla förvaltningens verksamheter utifrån:

  • Helhet
  • Målinriktning
  • Långsiktighet

Förvaltningsledningens arbete utgår från att:

  • verksamhetsplanen ska vara vägledande och omfatta alla verksamheter
  • vara transparent och kommunikativt
  • processer ska tydliggöras
  • öka samarbete och gemensam kultur inom förvaltningen som bidrar till ett Region Gotland
  • vara ett stöd för utbildningsdirektören i dennes beslut