Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Murgröna på plank

FRAMGÅNGSRIKT ÅLDRANDE


Välkommen till en intressant kostnadsfri föreläsning om livkvalitet och hälsa genom hela livet. Onsdagen den 8 maj klockan 18.00 på Ljusgården, Visborgsallén 19.

Hälsofrämjande enheten, Region Gotland och Vuxenskolan Studieförbundet bjuder in till en spännande föreläsning om hur kan vi öka chanserna till bra hjärnhälsa genom hela livet. 

Föreläser gör Aron Sjöberg, neuropsykolog, Minnesmottagningen, Region Gotland.

Åldrandet ökar risken för både kognitiva och fysiska begränsningar. Att skapa förutsättningar för god fysisk och kognitiv hälsa sammanfattar därför vad framgångsrikt åldrande handlar om.

Anmälan sker på gotland@sv.se eller 0498-205070.