Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-hälsa

E-hälsa handlar om att nyttja digitaliseringens möjligheter för att uppnå och bibehålla hälsa. För invånare kan e-hälsotjänster bidra till tillgänglighet och ökad delaktighet, för medarbetare kan digitala verktyg skapa bättre beslutsunderlag och avlasta.

Digitalisering gör det möjligt att arbeta på nya sätt. Digitala verktyg kan förenkla och effektivisera, och för att klara framtidens utmaningar där längre livslängd medför att en mindre andel arbetsföra ska ta hand om en större andel äldre är digitalisering nödvändigt. Här kan du läsa mer om vad e-hälsa och välfärdsteknik är, varför Region Gotland arbetar med e-hälsa och exempel på pågående utvecklingsarbeten.