Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från Mikrobiologen, Visby lasarett

Digitalisering och kompetensförsörjning i fokus på LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (LMCG)

Mångfald och kompetens är det som enligt Michel Silvestri, enhetschef för LMCG, bäst karakteriserar verksamheten ur verksamhets- och medarbetarperspektiv.

Enheten omfattar sektionerna Provtagning/Provsortering, Kemlab, Hematologi/Koagulation, Transfusionsmedicin, Mikrobiologen, Fyslab och Vattenlab, med ett 50-tal medarbetare totalt. Antiokoagulantiamottagningen tillhör också LMCG. Verksamheten är ackrediterad för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin. Under 2018 utfördes vid LMCG sammanlagt drygt 1 miljon provanalyser och undersökningar samt mer än 3 000 blodtappningar.

Det är mycket på gång men en god arbetsmiljö och digitalisering är det som ligger Michel Silvestri varmast om hjärtat.

- Jag uppfylls av vilka fantastiska medarbetare jag har, som trots tuffa tider, ändå gör sitt yttersta för att det ska bli bra analyser och undersökningar för patienternas bästa. Engagemanget visar sig också i raden av olika digitaliseringsprojekt som inletts samt i upphandlingen av vårt nya Lab-datasystem, som också är en del av digitaliseringen och effektiviseringen av vår verksamhet, berättar Michel.  Implementeringen av det nya Lab-datasystemet är i full gång och kommer att pågå under ett år.

Bytet till det nya Lab-datasystemet kommer att innebära en rad olika förbättringar ut till ”kunderna” inom framförallt hälso- och sjukvården jämfört med det gamla, som har 14 år på nacken.

Undanskymd verksamhet med nyckelroll
- Vår verksamhet har verkligen en nyckelroll inom hälso- och sjukvården. Man brukar säga att av alla medicinska beslut så grundas ungefär 70 procent helt eller delvis på laboratoriemedicinska och fysiologiska undersökningar. Med den betydelsen vi har är vi ändå en undanskymd inlåst verksamhet. Det hänger säkert ihop med att vi är en ackrediterad verksamhet som är väldigt kvalitetssäkrad med bland annat med krav på låsta lokaler med mera. Men vi försöker riva murarna med  bland annat öppet hus både för våra kollegor i sjukvården och ibland även för allmänheten, säger Michel Silvestri.

- Till stor del är vi, inklusive jag själv, biomedicinska analytiker. Vi har också en rad andra yrken och professioner så som undersköterskor, sjuksköterskor, laboratorietekniker, samt kemist, och molekylärbiolog/mikrobiolog. Det blir en bra mix så att vi täcker upp för kompetensbehovet ganska väl, säger Michel Silvestri, som tillträdde som enhetschef 2016 efter 15 år som lektor på Karolinska Institutet med ansvar för utbildningen till biomedicinsk analytiker. Han doktorerade år 2000.  

Som i resten av landet vad gäller laboratoriediagnostik är kompetensförsörjningen en stor utmaning.

- Biomedicinska analytiker (BMA) är inte lättrekryterade någonstans i landet, och i och med att det på Gotland knappast finns någon annan verksamhet som har BMA kan inte vi rekrytera från verksamheter här på ön. Trots det tycker jag vi har hyfsat välbemannat men det är kontinuerliga utmaningar och vi är på väg att rekrytera flera medarbetare, säger Michel Silvestri.

Några sektioner presenteras - Först ut: Mikrobiologen

Biomedicinsk analytiker Sergiusz Radecki (t v) tillsammans med kollegan Kathrin Dohse.

Biomedicinsk analytiker Sergiusz Radecki (t v) tillsammans med kollegan Kathrin Dohse.

Mikrobiologen tillhör LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland och utför analyser inom bakteriologi och vårdhygien. Analyser som inte utförs vid laboratoriet vidarebefordras till andra laboratorier.

Bild på Monika Jonsson som visar det 14 år gamla blododlingsinstrumentet som ska bytas ut.

Monika Jonsson visar det 14 år gamla blododlingsinstrumentet som ska bytas ut.

Monika Jonsson, sektionsledare Mikrobiologiskt laboratorium, lyfter framför allt sina duktiga medarbetare, men hon är samtidigt bekymrad över att sektionen ligger efter utvecklingsmässigt vad gäller instrument:
- Vi har duktiga medarbetare med rätt kompetens men inte de instrument och förutsättningarna för att göra så bra arbete och tillföra till vården som vi faktiskt har kapacitet att göra. Primärt handlar det om ett uppdaterat blododlingsinstrument som behövs. Blododlingar är det absolut viktigaste vi gör i den här verksamheten. En upphandling är på gång men det har dröjt alldeles för länge. Ett annat instrument som vi saknar är en ”MALDI-TOF”, vilket möjliggör en typning av bakterier på bara några minuter istället för 24-48 timmar. Det handlar också om PCR som är en molekylärbiologisk metod som används för att söka efter DNA från sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial. Två av metodens styrkor är just dess snabbhet och förmågan att detektera mycket små mängder av smittämnen.
Då skulle vi också åter kunna analysera klamydia som nu görs på Karolinska Universitetslaboratoriet p.g.a. vårt föråldrade instrument.

Vattenlaboratoriet

På bilden ses f v:  Marianne Lindberg Lagerin (analysansvarig) tillsammans med laboratorietekniker Gustav Hemström och Thaer Amara

Från vänster ses analysansvarig, Marianne Lindberg Lagerin, tillsammans med laboratorietekniker Gustav Hemström och Thaer Amara, står i den kemiska avdelningen av vattenlab. Det finns även en avdelning som gör de mikrobiologiska vattenanalyserna.

Vattenlaboratoriet på Visby lasarett utför ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser för Region Gotland, privatpersoner och företag. I snitt tas ett 30-tal vattenprover omhand per vecka. Det verkar kanske inte så mycket men på varje vattenprov görs ett 30-tal olika analyser, vilket innebär att totalt 900 analyser görs per vecka.

AK-mottagningen

Sjuksköterskorna Ulrika Nilsson Qvarnstedt (t v) och Kim Wennerstrand arbetar på AK-mottagningen

Sjuksköterskorna Ulrika Nilsson Qvarnstedt (t v) och Kim Wennerstrand arbetar på mottagningen.

De ordinerar blodförtunnande läkemedlen Waran och Eliquis och skickar ut kallelse till provtagning. Patienternas grundsjukdom sköts av respektive specialist eller distriktsläkare. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och läkare.

Kemlab och provtagning

Bild på Josefin Wiman (t v), BMA, som kollar urinstickor. Vid hennes sida står sektionsledare Lisa Wasell.

Josefin Wiman (t v), BMA, kollar urinstickor och vid hennes sida står Lisa Wasell, som tillträdde som sektionsledare för Provtagning/Provsortering den 1 december 2018.

Sektionen tar emot alla prover som kommer t.ex. från den egna mottagningen, från avdelningar på lasarettet eller vårdcentraler samt privata vårdgivare, och ser till att de tas hand om på rätt sätt. Det kan handla om allt från att proven ska centrifugeras, hällas av och skickas till andra lab eller vidare ut på någon av de egna sektionerna för analys.

Klinisk kemi

Ing-Britt Robsarve (t v) är sektionsledare för Klinisk kemi. Här tillsammans med biomedicinsk analytiker Mihaela Salajan.

Ing-Britt Robsarve (t v) är sektionsledare för Klinisk kemi. Här tillsammans med biomedicinsk analytiker Mihaela Salajan som vid fototillfället utvärderar kemiska analyser.

Förutom klinisk kemi har sektionen även hand om immunologi, läkemedel och smittester (virologi). Virologi görs mest för blodgivarnas skull eftersom alla blodprodukter som tappas måste kollas så att de inte innehåller HIV. Kemiapparaterna i bakgrunden kan göra ett 60-tal olika tester och har kapacitet för cirka 300 provanalyser per timme.

Hematologi/Koagulation

På Hematologisektionen analyseras koagulationsprover, blodgaser, blodstatus inklusive manuella diffar. Spinal- och ledvätska samt ascites analyseras också. Manuell bedömning görs av sediment och malaria samt kristaller i ledvätska.

Fyslab

Bild på sektionsledare Marie Bosarfve som sitter i Helkroppspletysmografen.

Sektionsledare Marie Bosarfve sitter i Helkroppspletysmografen.

På LMCG:s Fysiologiska och neurofysiologiska laboratorium utförs undersökningar som hjärt-ekokardiografi, arbets-EKG, neurografi, elektromyografi, spirometri m.m. När det gäller det sistnämnda så har nyligen en helkroppspletysmograf installerats vilket ger förbättrade möjligheter att utföra lungfysiologiska undersökningar.