Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäljningar gav stort överskott

Publicerad 2019-02-06 15:06
Trots ett underskott i nämnderna blir regionens resultat för 2018 positivt, 185 miljoner kronor. Resultatet innebär bland annat att regionens låneskuld kan amorteras med 180 miljoner kronor.

Ett stort överskott på sista raden, men svårigheter att hålla budget inom delar av regionens kärnverksamheter – så såg det ut 2017 och så ser det ut även 2018. Återigen är det stora reavinster från fastighetsförsäljningar och exploateringsverksamheten samt andra finansiella poster som balanserar underskottet i nämnderna.

– Det är bra att vi gör ett positivt resultat men vi behöver säkerställa att våra nämnder klarar att hålla sina budgetar. Vi har fortsatt stora ekonomiska utmaningar de kommande åren, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

De tre nämnderna med största verksamheterna, det vill säga hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden redovisar tillsammans ett underskott mot budget på -94 miljoner kronor. Endast fyra nämnder klarar att hålla budget. Nämndorganisationernas underskott blir totalt -56 miljoner kronor.

– Våra verksamheter producerar välfärdstjänster med mycket hög kvalitet och god tillgänglighet, men det håller inte att täcka upp underskott med fastighetsförsäljningar år efter år. Våra verksamheter måste få en långsiktigt hållbar ekonomi, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

– Vi gör ett positivt totalresultat för tredje året i rad och både medarbetare och chefer runt om i vår organisation gör mycket goda insatser för våra medborgare samtidigt som vi försöker klara våra ekonomiska ramar, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 6 februari 2019
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?