Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-02-06 16:00
Idag den 6 februari har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt för första gången i den nya mandatperioden. GVN har bland annat fastställt nämndens verksamhetsberättelse för år 2018, där ekonomin för nämnden slutade på plus.

Nämndens resultat för helåret 2018 landade på ett positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Besparingskravet på fyra miljoner kronor för året uppnåddes. I stort sett samtliga enheter redovisar balans. Investeringarna redovisar ett positivt resultat vilket nämnden kommer att begära kompletteringsbudget för.

Den samlade bedömningen i verksamhetsberättelsen är att nämnden i hög utsträckning når nämndmålen för Kunskapslyft för barn, unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och Lyckad integration samt koncernstyrkortets mål God tillgänglighet till Region Gotland samt God kvalitet i skolan. Skolresultaten inom kommunala gymnasieskolan är stabila och andelen avgångselever med gymnasieexamen från nationella program är totalt sett för Wisbygymnasiet 92,3 procent. Totalt ligger resultaten 1,9 procentenheter över riket. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i gymnasieskolan var för året 14,6 vilket kan jämföras med rikets siffra som är 14,8.

Antalet anställda medarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat med 56 jämfört med samma period 2017 och var vid utgången av november 399 stycken. Ökningen kan huvudsakligen kopplas till att nämnden tagit över ansvaret för ungdomsgårdarna och att vuxenutbildningen expanderat. Sjuktalet har minskat med 0,20 procent i förhållande till år 2017 och uppgår nu till 4,56 procent. Variationen är dock stor mellan verksamheterna.

En av de stora utmaningarna som nämnden ser framåt är att lyckas med kompetensförsörjningsuppdraget: att lyckas med att rekrytera vuxenstuderande till yrkesutbildningar inom branscher där det finns ett stort arbetskraftsbehov. Grundläggande vuxenutbildning står även inför stora utmaningar då den största elevgruppen inom överskådlig framtid inte kommer ha svenska som modersmål.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 6 februari 2019
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?