Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 2021-2022 för Gotland

Läsårstider:
För eleverna gäller:


Höstterminen startar måndag den 23 augusti 2021 och pågår t.o.m. onsdag den 22 december 2021.
Vårterminen startar fredag den 7 januari 2022 och pågår t.o.m. tisdag den 14 juni 2022.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
v. 44 "höstlov" 1 november - 5 november 2021
v. 9 sportlov 28 februari - 4 mars 2022
v.15 påsklov 11 april - 14 april 2022
27 maj 2022 - lovdag
Utöver detta kommer ytterligare 4 lovdagar att läggas ut


För lärarna gäller:

Höstterminen: måndag 16 augusti 2021 - onsdag 22 december 2021.
Vårterminen: måndag 7 januari 2022 - fredag 17 juni 2022.

Lärares arbetsdagar 194 st.

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
16 - 20 augusti 2021 (5 dagar)
1 - 3 november 2021 (3 dagar)
27 maj 2022
15 - 17 juni 2022 (3 dagar)
Utöver detta kommer ytterligare 4 kompetensutvecklingsdagar att läggas ut.
Totalt 16 dagar.

 

Arbetsåret för uppehållsanställning
Elevassistenter och måltidspersonal:

2021-08-18 - 2021-12-22
2022-01-07 - 2022-06-10

Skolsköterskor och elevassistenter inom särskolan:
2021-08-16 - 2021-12-22
2022-01-07 - 2022-06-14

Barnomsorgen:
2021-08-12 - 2021-12-23
2022-01-07 - 2022-06-17