Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Christoffer Polhem

För 350 år sedan föddes en liten pojke på Gotland, han fick namnet Christopher Polhammar. 

Bild på frimärke med Polhem


Livet började tufft för den lille Christopher, familjen hade dålig ekonomi vilket gjorde att han inte kunde gå i skolan. Vid åtta års ålder dog hans far och endast tolv år gammal började han försörja sig själv som dräng i Ösmo söder om Stockholm.

Som dräng byggde han upp en egen verkstad och med lusten som främsta drivkraft lärde han sig olika hantverk. I utbyte mot latinlektioner lagade han urverk och så småningom fick han i uppdrag att laga det astronomiska urverket i Uppsala Domkyrka. Det gjorde att han kom in på Uppsala universitet trots att han saknade ekonomiska medel och adlig bakgrund.

Christopher Polhem var innovatör, entreprenör och teknikpedagog av stora mått. Han uppfann fantastiska gruvmaskiner, konstruerade klockor, använde förnyelsebar energi och arbetade för hållbar utveckling. Han försökte även sälja sina klockor i ”platta paket” för att få ner kostnaderna.

Polhem lyckades ta sig fram i livet trots att han saknade yttre förutsättningar. Polhem är en förebild och entreprenör. Kunde han så kan du!

På Fenomenalen kan man på olika sätt upptäcka hans smarta lösningar på olika problem. Ibland har vi gjort moderna varianter av hans uppfinningar men allt grundar sig i Polhems entreprenörsskap.