Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 05-06

För eleverna gäller:

Höstterminen startar tisdag den 23 augusti och pågår t.o.m. onsdag den 21 december.
Vårterminen startar måndag den 9 januari och pågår t.o.m. fredag den 16 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
24/10-28/10 "Vecka 43"
27/2-3/3 Sportlov
10/4-13/4 Påsklov
5/6 Lovdag
Utöver detta kommer 4 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

Höstterminen, måndag 15 augusti - onsdag 21 december
vårterminen, måndag 9 januari - onsdag 21 juni

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
15/8-22/8, (6 dagar)
24-26/10 "vecka 43", (3 dagar)
19/6-21/6, (3 dagar)
Utöver detta kommer 4 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.