Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 04-05

För eleverna gäller:

Höstterminen startar måndag den 23 augusti och pågår t.o.m med tisdag den 21 december.
Vårterminen startar måndag den 10 januari och pågår t.o.m. fredag den 17 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
18/10-22/10 "Vecka 43"
28/2-4/3 Sportlov
29/3-1/4 Påsklov
6/5 "Klämdag"
Utöver detta kommer 5 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

Höstterminen, måndag 16 augusti - tisdag 21 december
vårterminen, måndag 10 januari - onsdag 22 juni

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
16/8-20/8, (5 dagar)
18-20/10 "vecka 43", (3 dagar)
20/6-22/6, ( 3 dagar)
Utöver detta kommer 5 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Antal arbetsdagar för lärare 194 st.