Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmäl ett klagomål

Om du vill klaga på något som påverkar din hälsa ska du först kontakta ansvarig fastighetsägare, granne eller den verksamhet som kan förbättra situationen. Om det ändå inte blir bättre kan du kontakta Region Gotland. Vi arbetar med ärenden som gäller störningar orsakade av bland annat buller, ventilation, fukt eller temperatur. 

Om du först kontaktat verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren för att komma till rätta med det du vill klaga på, men ändå inte lyckats kan du anmäla ditt klagomål till oss. 

Vi kommer då kontakta den ansvariga motparten och låta den komma med synpunkter eller eventuella lösningsförslag. Vi kan också göra platsbesök för att göra en bedömning, och om det behövs ställa krav på den ansvarige. Tänk på att det inte går att vara anonym i när man är en part i ett ärende som utreds. 

Använd vår e-tjänst för att skicka in ett klagomål till oss: 

Kontakta gärna oss om du har funderingar eller frågor om klagomålsprocessen.