Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inomhusmiljö i skolor och förskolor

Alla skolor och förskolor ansvarar för att inomhusmiljön är hälsosam i lokalerna där barnen vistas. Bland annat ska ventilationen, ljudnivån och städrutinerna vara tillräckligt bra. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som driver en skola eller förskola.

Anmälningsplikt

Alla skolor och förskolor ska anmälas till oss innan verksamheten startar. Vi kan då ge tips och råd för hur ni kan arbeta med inomhusmiljön. Vi kan också begära förändringar i samband med anmälan. Syftet med vårt arbete är att barnen ska vara i en bra och hälsosam inomhusmiljö. Använd vår e-tjänst för att anmäla din skola eller förskola till oss:

Tillsyn

Din skola eller förskola kommer få årlig tillsyn av oss. När vi gör en tillsyn diskuterar olika delar av inomhusmiljön, kontrollerar verksamhetens rutiner och egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning. Tillsynen handlar bland annat om ert arbete med:

  • Städning
  • Temperatur
  • Ventilation
  • Buller
  • Hygien
  • Smittskydd
  • Kemikaliehantering
  • Utomhusmiljö

Vi gör våra tillsyner utifrån Miljöbalken och Folkhälsomyndighetens råd, och verksamheterna betalar en avgift för tjänsten. Läs mer om vår taxa här:

Egenkontroll

Enligt Miljöbalken ska alla verksamheter göra egenkontroller. Skolorna och förskolorna ska löpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö, och se till att de följer de olika lagkrav som finns. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll. 

Att tänka på

Din verksamhet kan påverkas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs innan du kan öppna. Plan- och bygglagen reglerar till exempel säkerheten på uteplats och livsmedelslagen hanteringen av mat i förskolan. Det är skolans ansvar att känna till lagstiftningen som berör verksamheten. Kontakta gärna oss om du känner dig osäker på vad som gäller i ditt ärende.