Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studieekonomi

När du går i gymnasiet kan du få ekonomisk studiehjälp. Till exempel: 

  • studiebidrag

  • extra tillägg

  • inackorderingstillägg

  • resetillägg

Läs mer