Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sammanträdesdagar Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden sammanträder följande datum år 2021:

  • 9 februari (arbetsutskott 20/1)
  • 16 mars (arbetsutskott 23/2)
  • 15 april (arbetsutskott 30/3)
  • 25 maj (arbetsutskott 6/5)
  • 23 juni (arbetsutskott 9/6)
  • 19 augusti arbetsutskott
  • 16 september (arbetsutskott 2/9)
  • 14 oktober (arbetsutskott 28/9)
  • 17 november (arbetsutskott 26/10)
  • 14 december (arbetsutskott 30/1)