Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolbio

Skolbio för grundskolan på Gotland

Information från skolbio läsåret 20/21

I och med rådande läge kommer vi inte kunna bedriva skolbio på ordinarie vis under den kommande tiden.

Filminstitutets bedömning är att vi ska följa de rekommendationer som gäller för våra biografer

Vår förhoppning är att denna pandemi snart lägger sig så att vi kan återgå till det normala, men till dess rekommenderar vi på att se film i klassrummet.

Vi tipsar gärna om olika filmer som kan vara lämpliga att se på, samt att vi kan hjälpa er att få fram filmhandledningar till olika filmer.

Med hopp om att vi snart går mot bättre tider så att eleverna får en möjlighet att se film i en biosalong.

För mer information kontakta kjell.malmros@gotland.se

-----------------------------------------------------------

Skolbio under normala omständigheter

Skolbio är en tradition sedan 1992 och vi är stolta över att kunna erbjuda kvalitetsfilm till våra elever.

Region Gotland erbjuder samtliga skolor att varje år få se film på en av öns biografer. Dessa filmer väljs ut i samråd med filmombud som arbetar på skolorna och på sätt kan önska och påverka de filmer som ska visas. Det är också viktigt att man får komma till en biograf för att se film, inte bara i klassrummet.

Grunden för skolbiovisningar är enligt följande:

Åk. F-6 har sin visningsperiod under februari och mars.

Åk. 7-9 kan boka in en visning per årskurs och skola under läsåret.

Gymnasium och friskolor är varmt välkomna att boka film, men då till en kostnad.

Målet är att ha en till två filmombud på respektive skola som tar ansvar för de program som skickas ut från skolbioansvarige och då också kan sköta bokningar för sin skola. Som filmombud får man också delta i utbudsdagar, där man träffas och ser på film och kan diskutera teman som man vill arbeta med i skolan och då även kunna hitta en lämplig film för den/de årskurserna.

Av ekonomiska skäl kan vi inte erbjuda mer skolbio än ovanstående.

Målet är också att samtliga filmer som visas har en filmhandledning för att kunna fördjupa sig i klasserna.

Skolor utanför Visby kan söka bidrag om upp till 1.800 kr för busskostnader till dessa föreställningar. En sådan ansökan görs efter föreställningen. Om bidraget beviljas beror på när skolan senast fick bussbidrag och hur mycket bidragsmedel som finns kvar för kalenderåret.

Länk till ansökan om bussbidrag 

Läs också gärna vår folder om Skolbioverksamheten:

https://www.gotland.se/104368

För frågor kring skolbio och filmvisningar går det bra att kontakta Kjell Malmros.

kjell.malmros@gotland.se

Mobil: 0704-477989