Kontakt

Inga Kempe, skolbiosamordnare, Kulturskolan Gotland
Telefon: 073-808 06 35
E-post: inga.kempe@gotland.se

Kulturskolan Gotland
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ur filmen "Bullet" som visas för årskurs 9 (Foto: Triart)

Skolbio

2023 blir ett intensivt år för skolbio på Gotland! Under vårterminen fortsatte turnén med Skolbio special och Charlie Chaplins stumfilm "The Rink" tillsammans med Gotlandsmusiken till Klintehamn, Slite och Visby. Under vecka 12 arrangerades Nationell Filmvecka - 100% BUFF i Visby och under våren presenteras det nya upplägget för ordinarie skolbio på Gotland.

Varför skolbio?

“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” - så står det i läroplanen för grundskolan. Skolbio innebär att eleverna får se film tillsammans på en biograf och samtala om filmen efteråt - antingen tillsammans med en filmpedagog eller med lärare utifrån en filmhandledning. Att se och samtala om film är en oslagbar metod för att stimulera empati och sätta ord på upplevelser och därigenom stärka inlevelseförmågan.

Film levandegör berättelser och perspektiv som ofta är nya för eleverna och i andra fall liknar erfarenheter de själva bär med sig och funderar över. Efter en skolbiovisning uppstår en plattform där alla elever kan mötas i sina tankar kring filmen, men också kring livet självt. Att se en film och reflektera över den levandegör inte bara kunskap utan hjälper även såväl barn som vuxna att bättre förstå av sig själva och andra.

Nytt upplägg för skolbio på Gotland

Skolbion på Gotland har under åren bedrivits i olika former men från 2023 kommer det ordinarie skolbioutbudet att riktas till tre årskurser i grundskolan: årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. Syftet med att rikta oss till enbart tre årskurser är att förbättra likvärdigheten mellan elever och skolor över hela ön. Genom att fokusera på samma tre årskurser varje läsår säkerställer vi att varje elev som gått igenom den kommunala grundskolan på Gotland ska ha fått uppleva skolbio totalt minst tre gånger under grundskoleperioden.

Samtidigt som målgruppen för skolbio blir snävare blir utbudet bredare. Skolbiosamordnaren kommer sammanställa ett program med flera olika filmer att välja mellan och skolorna kommer själva få välja film och även datum för när filmen ska visas. 

Årets program 

Årets utbud av filmer blandar allt från animation till spelfilm med titlar både från Sverige och resten av världen. Bland vårens nyheter märks bland annat den nya svenska långfilmen Bullet som blixtbelyser gängkriminalitetens dragningskraft på unga och charmiga stop-motion filmen Knorr om en flickas vänskap med en liten gris. Läs mer om årets program på www.gotland.se/navet  

Så här bokar du skolbio

Skolbiovisningar bokas via www.gotland.se/navet  

Nytt för 2023 är att skolorna själva väljer datum för visningen, observera att bokningen behöver göras minst två veckor innan önskat visningsdatum. Skolbiovisnigar erbjuds enbart på morgon/förmiddag mellan kl 08.00 - 12.00. Skolbio är tillgängligt på följande biografer: Biograf Roy Fårösund, Slitebio Slite, Folkets Bio Visby, Biostaden Borgen Visby, Bio Rondo Klintehamn och biograf Hemsegården Hemse. Om skolan har flera klasser i samma årskurs ser vi gärna att flera klasser går ihop och bokar gemensamma visningar. 

Kulturbuss och bussbidrag till biobesöket

Kommunala grundskolor utanför Visby kan använda sina tilldelade kulturbusspengar för resor till skolbiovisningar. (OBS: gäller skolbiovisningar från det ordinarie skolbioutbudet, för "Skolbio Special" är det arrangören eller skolan som själv bekostar bussresan.) För bokning av så kallad "Kulturbuss" görs beställningen alltid av ansvarig lärare eller rektor genom interntjänst, se länk nedan.

Länk till bussbokning

 

I vissa fall kan skolor också ansöka om kompletterande bidrag på upp till 1800 kronor för sina busskostnader. En sådan ansökan görs efter filmvisningen. Om bidraget beviljas beror på när skolan senast fick bussbidrag och hur mycket bidragsmedel som finns kvar för kalenderåret.

Länk till ansökan 

Skolbio Special - Charlie Chaplins "The Rink" med Gotlandsmusiken

Under våren 2023 erbjöd Kulturskolan Gotland, Gotlandsmusiken och Film på Gotland på särskilda skolbiovisningar av Charlie Chaplins stumfilm "Chaplin på rullskridskor" (The Rink) från 1916 på Slitebio, Hemsegården och Folkets Bio Visby.

 

Skolbio Special - Nationell Filmvecka - 100% BUFF

Vecka 12 var det Nationell Filmvecka som BUFF Filmfestival i Malmö stod bakom. Kulturskolan Gotland och Film på Gotland arrangerade under måndag - fredag visning av utvalda filmer och filmpaket på Bio Borgen för förskolor, grundskolor och gymnasiet samtidigt som filmerna även gick att streama direkt till klassrummet. Kulturskolan Gotland och Film på Gotland hoppas kunna arrangera Nationell Filmvecka även under 2024.

Kontaktperson är skolbiosamordnare Sandra Fröberg som nås på e-post: sandra.froberg@edu.se 

Aktuellt skolbioprogram