Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland klättrar i SKL:s skolranking

Publicerad 2018-12-11 14:34
Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat årets Öppna jämförelser av grundskolan. Gotland hamnar där på plats 88 när 290 kommuner jämförs med fokus på elevernas kunskapsresultat.

De sammanvägda resultaten består av olika nyckeltal som mätts under läsåret 2017/18: andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen, det genomsnittliga meritvärdet, andel elever som är behöriga till yrkesprogram, andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik och andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i svenska[1].

I förra årets ranking hamnade Gotland på plats 108 i det sammanvägda resultatet för Gotland. Sammanfattningsvis kan konstateras att något fler än föregående läsår i årskurs 9 når kunskapskraven i den kommunala grundskolan, att meritvärdet (betygspoängen) ökat och att andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram ökat något sedan förra mätningen. Gotland sticker ut på ett positivt sätt när det gäller andelen elever i årskurs 6 med lägst betyg E i svenska och matematik. Där tillhör kommunala grundskolan på Gotland de 25 procent ”bästa” kommunerna i landet.

I rapporten får man reda på att 76 procent av eleverna i årskurs 9 på Gotland (inklusive nyinvandrade) uppnådde kunskapskraven i alla ämnen under föregående läsår vilket kan jämföras mot rikets andel som var 75,5 procent. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 på Gotland (med nyinvandrade elever medräknade) var 226,6 betygspoäng, vilket är en ökning mot föregående läsår då siffran var 217,8. Rikets meritvärde läsåret 2017/18 var 228,7.

När det gäller andel av eleverna i årskurs 9 på Gotland som var behöriga till yrkesprogram vid utgången av läsåret 2017/18 var det 81,9 procent. Detta kan jämföras mot riket där andelen var 84,4 procent (inklusive nyinvandrade). Andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik är 92,5 procent vilket kan jämföras mot rikets andel som var 89,5 procent. Andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i är 94 procent och rikets andel var 94,4 procent.

Resultaten i årets öppna jämförelser är redan kända av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer


[1] utifrån modellberäknat värde

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 11 december 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?