Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Världsmusikbandet

Vårt världsmusikband drivs i projektform under en treårsperiod i samarbete med Kulturföreningen Kött.

Austre Tornseil är det sjunde generationen av världsmusikband på kulturskolan.

Ansvariga för projektet är Håkan Renard och Stefan Magnusson.