Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Cecilia Herdenstam tilldelas Gotlands integrationspris 2018

Publicerad 2018-11-28 15:41
Cecilia Herdenstam, biblioteksutvecklare på Gotlands länsbibliotek, tilldelas Gotlands integrationspris 2018. Priset delas ut av Länsstyrelsen i Gotlands län, kulturföreningen Global Gotland och Region Gotland till en person eller organisation som under året har gjort insatser för en god integration på Gotland.

Cecilia Herdenstam får priset för sitt stora engagemang för de asylsökande på Gotland, inte minst för de ensamkommande ungdomarna. Hon har medverkat i att ordna demonstrationer för en generösare flyktingmottagning och mot flyktingfientlighet.

Hon har också stöttat tillkomsten av Afghanska föreningen, och tillsammans med andra organiserat volontärstöd och fritidsaktiviteter för ungdomar. Därutöver har hon varit en stödjare och vän till väldigt många andra asylsökande. Hon ingår även i nätverket #vistårinteut# och samverkar där med folk från alla möjliga hörn av Sverige.

Vandringspriset Gotlands integrationspris delas i år ut för artonde gången. Vinnaren utses av de senaste tio årens vinnare tillsammans med arrangörerna Länsstyrelsen i Gotlands län,  kulturföreningen Global Gotland och Region Gotland.