Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slut på influensavaccin

Publicerad 2018-11-28 06:34
Nu är influensavaccinet slut på öns vårdcentraler och resterande planerade drop-in vaccinationstider ställs därför in. De som har en bokad tid för vaccination ska gå till avtalad tid.

Inga fler doser av vaccin kommer till Sverige under 2018. Eventuellt levereras fler doser i slutet av januari 2019. Antalet beställda doser var detsamma i år som förra året. Bristen på vaccin beror på en ökad efterfrågan både lokalt och i hela Europa.
 
– Influensaaktiviteten är just nu mycket låg i Sverige liksom i resten av Europa. Det är normalt för säsongen och troligen får vi ingen större spridning före nyår, säger Sven Montelius, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Tillhör du en riskgrupp bör du om möjligt undvika kontakt med andra som har pågående influensasymtom, som hosta och feber.