Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patienternas synpunkter viktiga i psykiatrins fortsatta förbättringsarbete

Publicerad 2018-11-12 10:19
Patienter som besöker psykiatrin på Gotland upplever att de blir bemötta med respekt och värdighet och kan utifrån helhetsintrycket rekommendera mottagningarna. Det visar resultaten i den nationella patientenkät som landsting och regioner genomförde under våren och som redovisas idag.

Patienternas upplevelser av sin vård inom Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) på Gotland har bland de bästa resultaten av samtliga landsting/regioner när flera svar vägs samman i så kallade Dimensioner. Dimensionerna är; Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet. Det finns också förbättringsmöjligheter och ett exempel på förbättring vid BUP är att patienterna efterlyser mer information om stödgrupper och patientföreningar.

Inom Vuxenpsykiatrin instämmer patienterna till stor del att de är delaktiga i beslut om sin vård/behandling men inte i den utsträckning som de önskar. Att ge, för patienten tillräcklig, information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande patientens sjukdom/hälsotillstånd eller medicinering/behandling är också något som kan förbättras inom vuxenpsykiatrin. För mottagningsverksamheten inom Vuxenpsykiatri är resultatet för dimensionerna bland de lägre i landet.

Psykiatrin har sedan en tid tillbaka tagit ett samlat grepp för att förbättra tillgängligheten till vuxenpsykiatri. Fast vårdkontakt och erbjudande om efterföljande läkaruppföljning är en del av satsningen.

– Barn- och ungdomspsykiatrins goda resultat är ett tydligt tecken på att kontinuitet och tillgänglighet betyder mycket för patientens samlade upplevelse. Samtidigt står vuxenpsykiatrin inför en rad utmaningar gällande tillgängligheten, precis som övriga psykiatriska verksamheter runt om i landet. Högst på att göra listan står och pågår en rad olika rekryteringsinsatser för att behålla och rekrytera medarbetare till psykiatrin, säger Marie Härlin, verksamhetsområdeschef för psykiatrin. Vi vet att minskat beroende av inhyrd personal innebär en bättre kontinuitet för patienterna, ökad tillgänglighet och därmed ökad trygghet, säger hon.

Antalet svar från patienter som har varit inneliggande och besvarat enkäten understiger den gräns på 30 som är satt på grund av integritetsskäl. Därmed redovisas inte resultatet för Gotland.

- Patienternas erfarenheter och synpunkter är en viktig del i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist. Ett stort tack till alla som deltog i undersökningen och som därmed bidrar till att utveckla den gotländska hälso- och sjukvården.

På Gotland och nationellt delades enkäter ut under våren till de patienter som besökte en psykiatrisk mottagning eller som var inneliggande på psykiatrisk avdelning. På Gotland svarade knappt 350 av patienterna på enkäterna. Undersökningsföretaget CMA Research AB har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och landsting.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 12 november 2018
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?