Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Riv 65-årsgränsen och rädda liv!

Publicerad 2018-11-08 14:52
Välkommen på föreläsning med Susanne Rolfner Suvanto, för dig som är äldre eller vill veta mer om hur du kan stötta äldre i att stärka sin psykiska hälsa.

Det finns ingen åldersgräns för vem som upplever försämrad psykisk hälsa. Äldre personer är en riskgrupp, bland annat på grund av ensamhet.

Dessa föreläsningar är till för dig som är äldre eller möter äldre personer i ditt arbete och vill veta mer om hur det går att stärka psykisk hälsa samt förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Föreläsaren Susanne Rolfner Suvanto har arbetat inom äldreomsorg och psykiatri samt arbetar aktivt för att sprida kunskap om äldres psykiska hälsa. Susanne har medverkat i SVTs Agenda, varit särskild utredare för regeringen, är skribent och författare.

Föreläsning den 21 november: Riv 65-årsgränsen och rädda liv!

Tid: Den 21 november 2018, klockan 18.00-20.00. Från klockan 17.00 finns föreningar, organisationer och Region Gotland på plats med utställningar i som belyser psykisk hälsa och äldre.

Plats: Wisbygymnasiets aula, Säves väg 10 (Sävehuset), Visby

Arrangör: Hälsofrämjande enheten vid socialförvaltningen, Region Gotland

Här hittar du inbjudan och mer information om föreläsningen Riv 65-årsgränsen och rädda liv!
 

Föreläsning den 22 november: Psykisk ohälsa bland äldre

Denna föreläsning riktar sig till medarbetare inom Region Gotland och privata utförare inom vård, omsorg och socialtjänst. Föreläsningen hålls vid två tillfällen, under förmiddagen samt eftermiddagen.

Tid: Den 22 november, klockan 09.00-12.00 eller 22 november, klockan 13.00-16.00

Plats: Region Gotland, Ljusgården i rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

Anmälan: Senast måndag den 12 november till veronica.hermann@gotland.se

Här hittar du inbjudan och mer information om föreläsningen Psykisk ohälsa bland äldre

 

Varmt välkommen till en tankeväckande och inspirerande föreläsning!