Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland klättrar något i årets ranking av Bästa skolkommun

Publicerad 2018-11-08 11:17
Nu har Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun 2018 presenterats. Gotland hamnar där på plats 49 bland landets 290 kommuner - en förbättring med tre placeringar jämfört med året innan.

Rankningen bygger på 13 olika kriterier. Bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. Årets ranking ger vid handen att Gotland är starkast när det gäller resurstilldelningen till skolan och andelen godkända elever i alla ämnen i årskurs 9. Poängsättningen i kriterierna lön, friska lärare och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år drar ner betyget.

- Det är glädjande att vi totalt sett klättrat några steg i skolkommunsrankningen. Vi tillhör fortfarande en de 20 procent bästa skolkommunerna. Vi har höjt oss beträffande kriterierna avtalspart och andel utbildade lärare. Det är tråkigt att de satsningar som gjorts när gäller löner och karriärtjänster på Gotland inte ger något större utslag i årets ranking som bygger på 2017-års löner, säger Anders Jolby, utbildningsdirektör vid Region Gotland.

-  När vi tittar närmare på statistiken bakom på kriteriet ”Friska lärare” kan vi trots att vi tappat placeringar se att grundskolans sjukfrånvaro minskade något mellan 2016 och 2017, medan sjukfrånvaron ökade bland förskolelärarna. Trenden har dock vänt från år 2017 inom förskolan. Det kan vi se i de siffror vi har för 2018, säger Eva Edin, HR-chef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Hela rankingen finns på Lärarförbundets hemsida: www.lararforbundet.se/basta-skolkommun