Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lena Olly, Annelie Malmqvist och Henriette Wulfcrona i diskussion om framtidens välfärdsteknik.

Är dataspel och bildsamtal framtiden på äldreboenden?

Publicerad 2018-11-07 14:39
Välfärdstekniken är här. Men hur ska vi använda den? På måndagen träffades kollegor från olika äldreboenden runt om på Gotland för att diskutera digitalisering.

På Gotland är cirka 25 procent av befolkningen över 65 år och andelen äldre ökar de närmaste åren. Hur ska den här allt större gruppen i samhället få en bra vård och omsorg? Allt oftare lyfts välfärdsteknik som en viktig del inom äldreomsorgen.

Region Gotland har fått pengar från staten för att införa nya lösningar och utbilda medarbetare. Som ett led i detta träffades över hundra personer på Wisby Strand för att diskutera framtidens äldreomsorg.

Huvudföreläsare var Åsa Wall från Göteborgs stad. Hon berättade om de satsningar inom välfärdsteknik som Göteborg bestämt sig för.
- Man måste akta sig för att tänka standardlösningar som ska passa alla, menar hon.

Individuella lösningar är rätta vägen. I Göteborg har de, liksom på Gotland, en växande andel äldre som väljer digital nattillsyn istället för att slippa bli väckta på natten när hemtjänsten knackar på.
 


Andra lösningar som Åsa Wall berättade om är bland annat dataspel för personer med demens, sensorer i inkontinensskydd som larmar när det är dags att byta och bildsamtal som ibland kan ersätta fysiska besök på dagtid.
- Det är som ett skype- eller facebooksamtal men en speciallösning med högre säkerhet. Brukarna kan även hålla kontakt med släktingar och vänner som bor långt borta på det här sättet.

Åsa Wall betonade att välfärdstekniken måste ses som ett komplement och inte en ersättning för mänsklig kontakt och fysiska möten. Det handlar heller inte om att minska på personal. Alla behövs framöver inom omsorgen.

- Vi kommer behöva använda oss av välfärdsteknik i framtiden, så är det bara. Om jag vår välja skulle jag vilja att vi prövar tillsynskamera på natten även på vårt boende och sensorer på inkontinensskydd, säger Annelie Malmqvist som jobbar på Fältgatans äldreboende i Visby.

Fredrik Westergaard, utvecklingsledare på socialförvaltningen, var en av dem planerat dagen. Han får svara på frågan hur långt Gotland kommit med välfärdstekniken inom äldreomsorgen:

- Gotland har kommit en bit på vägen men det är en ständig resa. Vi erbjuder till exempel digital nattillsyn inom hemtjänsten och vi har digitala nyckelgömmer inom hemtjänsten vilket gör att vi kan hjälpa till snabbare vid larm.

Vad är nästa steg för oss?
-Det blir bland annat att införa digital nattillsyn på våra boenden för den som vill ha det. Vi vill också använda mer konsumentteknik. Det kan vara till exempel surfplattor för att kunna ha videosamtal med anhöriga eller för att kunna använda appar till hjälp för våra brukare. Det ska vara lätt att använda tekniken, säger Fredrik Westergaard.