Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress: Säves väg 10A, 621 46 Visby
Postadress: Kulturskolan Gotland, 621 82 Visby

Expedition
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se

Kulturskolechef
Hans-Åke Norrby
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Kulturskolan finns på facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.gotland

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våra evenemang

Här presenterar vi en del av de lite mer publika arrangemang som Kulturskolan Gotland bjuder på eller är engagerade i. Programmet härunder fylls på efterhand som nya evenemang kommer till.

Kulturskolekväll

Torsdagen den 5 oktober kl. 18:00 (alternativt kl. 18:30) i sal 3097 på Kulturskolan i Visby. Konsert i det mindre formatet där kulturskole-elever uppträder i grupp eller som solister. Kontaktperson är Maria Nyberg Jobs.

maria.nyberg-jobs@gotland.se


Cellokväll

Torsdagen den 26 oktober kl. 18:00 spelar celloelever i sal 3097 på Kulturskolan i Visby. Kontaktperson är Raphaël Meulemans.

raphael.meulemans01@gotland.se


Kulturskolekväll

Tisdagen den 14 november kl. 18:30 i sal 3097 på Kulturskolan i Visby. Kontaktpersoner är Anna Landhage och Annes Sirkel.

anna.landhage@gotland.se       annes.sirkel@gotland.se


Cellokväll

Fredagen den 8 december kl. 18:00 spelar celloelever i sal 3097 på Kulturskolan i Visby. Kontaktperson är Raphaël Meulemans.

raphael.meulemans01@gotland.se
 

Dancing December

Onsdagen den 13 december kl. 18:00 i Säveaulan. Dansgrupper från Kulturskolan dansar modernt, afro, jazz, street, mix och balett. Kontaktperson är Camilla Båge.

camilla.bage@gotland.se
 

Norrsken

Fredagen den 22 mars kl. 18:00 ger vi  den årliga föreställningen "Norrsken" på Sliteteatern. Kulturskolans elever, framför allt från norra Gotland, uppträder. Kontaktperson är Anna-Karin Renard.

anna-karin.renard@gotland.se