Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-10-24 16:40
Förbättrad service och kontroll på Gotlands återvinningscentraler.
Teknikförvaltningen inom Region Gotland tar ytterligare steg i vidareutvecklingen av öns återvinningscentraler som ett led i regionens hållbarhetsarbete.

Utökad bemanning, förbättrad skyltning, tydligare regler samt anpassade prisnivåer och beskrivande informationsmaterial till alla besökare. Det är huvudområdena i arbetet där målbilden är att göra det enklare för alla, såväl privatpersoner som verksamhetsidkare att återvinna och på sikt även återbruka, alltså lämna brukbara saker på anläggningarna som sedan återbruksorganisationer erbjuder till försäljning genom sina försäljningskanaler.

Gotlands återvinningscentraler välkomnar alla privatpersoner och verksamhetsidkare som har behov av att återvinna avfall inom de olika områden, så kallade utsorterade fraktioner som anläggningarna erbjuder.

– Gotland är bra på återvinning och vi vill nu bli ännu bättre, säger Claes Friberg, driftsansvarig på  teknikförvaltningen inom Region Gotland. En enkel återvinnings -och i nästa steg återbrukshantering som alla kan ha tillgång till, känna ansvar för och som håller i längden är vår målbild. Den vill vi skapa förutsättningar för och dela med alla på vår härliga och unika ö, avslutar Claes Friberg.

Fraktioner, omfattning och avgiftsnivåer

Privat avfall från hushåll och hem i vardaglig omfattning:

Träavfall, ris, grenar, tidningar, förpackningar, metallskrot, batterier, textilier, färg, olja, elartiklar och dylikt – avgiftsfritt

Brännbart grovavfall, gipsbitar, isolering, glas, sten, porslin och betong som ryms i en privat personbil – avgift 50 kronor

Motsvarande avfallsområden som ryms i privat personbil + släpkärra – avgift 100 kronor

Verksamhetsanknutet och privat avfall i större omfattning från olika typer av anläggningsarbeten:

Med bil och släpkärra: Obehandlat trä, omfattande trädgårds -och anläggningsavfall, plast och textilier – avgift 500 kronor

Med bil och släpkärra: Bygg och rivningsmaterial, impregnerat/behandlat trä, övrigt brännbart grovavfall, gips, isoleringsmaterial, glas, sten, porslin, betong och motsvarande deponiavfall – avgift 1000 kronor