Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med uppdraget att samverka kring personer i behov av rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de samverkande parterna.

När ansvariga parter samordnar sitt stöd minskar risken för personen ska hamna i kläm och i en gråzon mellan olika myndigheter och ersättningssystem. Det kan leda till problem för såväl individen som samhället. Genom att samordna resurserna ges förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov.

Ett samordningsförbund är en egen juridisk organisation och finns lokalt i nästan alla kommuner. 

Detta gör vi i samverkan

Tillsammans identifierar parterna olika rehabiliteringsinsatser för varje individ, till exempel:

  • arbetslivsinriktade
  • aktiverande och motiverande
  • utredande
  • förebyggande

Till Finsam Gotlands sida