Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gott samarbete ger en lugn Visbysommar

Publicerad 2018-10-12 15:21
Gotland lockar vilket ställer högre krav på trygghet och säkerhet. Samsyn omkring berusningsnivå och utbildningar för krogpersonal bidrog till en lugn och trygg sommar i Visby.

Trots att många människor vistats samtidigt i stadskärnan blev sommaren lugn. När verksamheter inom Region Gotland, polisen, restaurangbranschen, och intresseföreningar möttes för att summera sommaren 2018 var den allmänna uppfattningen att den positiva trenden avseende minskat våld i offentlig miljö förstärkts.

Den gemensamma samverkan som byggts upp under flera år har resulterat i gemensamma insatser för att göra Gotland och Visby till en plats som är tillgänglig och trygg för alla besökare.

– Samarbetet mellan polisen, ordningsvakterna och krögarna fungerar otroligt bra. Det finns en kreativ anda och de problem som dyker upp löser man tillsammans, säger Cora Juniwik, folkhälsostrateg på Region Gotland.

Ett framgångsrikt samarbete mellan bland annat tillståndsmyndigheten, polisen och ordningsvakterna på restaurangerna har också bidragit till en lyckad sommar. Dessutom har utbildningssatsningar som till exempel "Ansvarsfull alkoholservering" till restaurangpersonal bidragit till att berusningsnivån och våldet minskat. Men också insatser inom ungdomsverksamheten såsom ungdomsgårdar och ungdomens hus samt satsningar på sommarjobb har bidragit till att sommaren överlag blev lugn.

Det som oroar är utvecklingen av narkotika på ön. Polisens insatser tillsammans med förebyggande arbete på samhällsnivå och ökad kunskap om narkotika bland föräldrar, restaurangbranschen och övriga civilsamhället behövs för att minska antalet ungdomar som börjar använda narkotika..