Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby lasarett kraftsamlar kring vård av svårt sjuka barn

När ett akut sjukt barn behöver vård får ingenting gå fel. Den 5 oktober arrangerade Barn-gruppen på Anestesi och Operation en utbildningsdag i barntrauma. Deltagare var Visby lasaretts olika verksamheter.

- Intresset inför utbildningen var så stort att vi tvingades fördela de 80 platserna mellan lasarettets professioner och vårdenheter. Under det senaste året har vi hanterat flera svårt sjuka barn i olika åldrar och det får oss på lasarettet att fortsätta med utbildningssatsningar som ENPC, Barn HLR, arbete över klinikgränser genom strukturerade studiebesök samt hospiteringar, säger anestesisköterska Jenny Crotto. Hon sitter med i Barngruppen som planerat dagen i ett år.

- För ett par år sedan hade vi ett utbildningstillfälle om det kritiskt sjuka spädbarnet. Även detta i aulan där många av sjukhusets olika verksamheter var inbjudna precis som vid detta utbildningstillfälle. I de nationella riktlinjer som finns står det även tydligt att Visby lasarett skall kunna hantera allmän intensivvård av barn under 48 timmar när det så krävs. Det kan bli aktuellt vid dåligt väder till exempel eller när landets samtliga transportresurser är uttömda, säger Jenny Crotto.

Illustration kvinna och litet barn går på övergångsställe
Vilket också är fallet i det scenario som ligger till grund för utbildningsdagen. En 3-åring blir påkörd, slås omkull av kofångaren, som patienten får i huvudet, och blir delvis överkörd av bakre hjulparet. Patienten inkommer medvetslös till akuten fixerad i nackkrage på Spineboard, men utan säkrad luftväg samt andra allvarliga skador som identifieras först i efterhand. Utbildningen utgår från och ger kunskap i vård av svårt sjuka barn utifrån fastställda nationella riktlinjer.

Det finns skäl till att operation/anestesi fokuserar på barnen i utbildningssatsningar. Jenny Crotto förklarar:
- Som anestesipersonal blir vi inblandad i samtliga kritiskt sjuka barn på sjukhuset, oavsett om det är via traumalarm, asfyktiska barn på förlossningen eller svårt sjuka barn på till exempel barnavdelningen. I vår vardag på anestesi/operation hanterar vi i vanliga fall barn över 10 kg som är relativt friska och skall sövas och opereras för enklare åkommor. Men vi skall även kunna hantera de kritiskt sjuka barnen med akut svikt i vitala funktioner när det så krävs av oss.

Läs mer om riktlinjer för svensk barnintensivvård (länk till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård):
https://sfai.se/riktlinje/organisatoriska-rad-och-riktlinjer/intensivvardsorganisation/riktlinje-angaende-organisation-av-barnintensivvard-i-sverige/  

I Barngruppen på Anestesi och Operation ingår:
Jan-Erik Crotto (anestesiolog), Katarina Öhgren Nilsson (anestesisköterska), Elisabeth Winterås (anestesisköterska), Jenny Crotto (anestesisköterska), Linda Mittonen (operationsundersköterska) och Anna Ekepil (operationssköterska).