Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till studie- och yrkesmässan

Publicerad 2018-10-02 13:52
Under dagarna två, den 9-10 oktober, står studie- och yrkesmässan Framtid Gotland öppen för elever i årskurs 8 och 9 samt elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Mässan genomförs i Ica Maxi arena i Visby. Detta är en årlig aktivitet som görs inför gymnasievalet som startar i mitten på januari 2019.

Syftet med mässan är att ungdomarna ska få möjligheten att informera sig om gymnasieprogrammen och samtidigt möta arbetsgivare och branschföreträdare som kan berätta om jobb och branscher i framtiden. Region Gotland finns även på plats för att informera om sina yrkeskategorier.

Vårdnadshavare till elever som ska välja till gymnasiet är också välkomna att besöka mässan på onsdagen mellan klockan 17.00 och 20.00.
 

Till Framtid Gotlands sida