Kontakt

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Besöksadress:
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

Anställningar
E-post: anstallningsteam@edu.gotland.se

Lena Jonasson
Enhetschef med ansvar för feriejobb, etablering och anställningsteam
Telefon: 0498-20 38 22
E-post: lena.jonasson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd och insatser för arbete

Inom Region Gotland genomförs olika insatser för att få människor i arbete, studier eller sysselsättning. 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper vi arbetssökande på Gotland att hitta arbetsträningsplatser, extratjänster och offentligt skyddade arbeten i någon av Region Gotlands egna verksamheter.

Region Gotland tillsätter årligen ett hundratal tjänster runt om i de olika verksamheterna till personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. 

Anställningarna kan vara olika långa men alla syftar till att stärka individens förutsättningar att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden eller vidare till studier. Före anställning matchas personer med lämpliga arbetsplatser genom bland annat samtal och studiebesök och en kortare praktikperiod.

Det är handläggare på Arbetsförmedlingen som kontaktar avdelningen för arbetsliv och etablering om ett jobb inom Region Gotland är aktuellt.

Feriejobb för ungdomar

Region Gotland arrangerar även feriejobb för ungdomar för att ge dem erfarenhet av arbetslivet och att de ska få prova på olika arbetsuppgifter och därmed få en yrkesorientering. Feriearbetet ger också ungdomarna möjlighet att lära känna Region Gotland som arbetsgivare och få större kunskap om yrkena i välfärdssektorn. 

Läs mer om Region Gotlands arbete på arbetsmarknadsområdet