Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Finsams frukostmöte

Publicerad 2018-09-28 15:34
Fredagen den 5 oktober arrangerar Finsam ett frukostmöte som handlar om samverkan mot utanförskap och brottsförebyggande arbete som skapar trygghet. Alla är välkomna!

Vad gör en kommunpolis? Och hur kan deras erfarenheter – tillsammans med Region Gotland – förebygga brott och minska risken för utanförskap? Genom kommunpolisen byggs broar mellan myndigheten och dem som kan göra skillnad, som socialtjänsten eller skolan. Modellen finns i hela landet sedan 2017.

Medverkande: Karl Risp, Region Gotland samt kommunpoliserna Moa Söderström och Conny Johansson.

Plats: Hörsalen på Kompetenscentrum, Gesällgatan 7 i Visby.

Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från klockan 7.30.

Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.

Alla är välkomna på frukostmötet men anmälan krävs för att få delta!

 

WORKSHOP: Ge din bild av vad som behöver göras!

I anslutning till frukostmötet arrangerar Region Gotland en workshop, som ska ligga till grund för det trygghetsskapande arbetet 2019 - 2020. Välkommen att delta och bidra med synpunkter och erfarenheter kring företeelser och frågor som är särskilt viktiga att fokusera under de kommande två åren. 

Tid: 9.10 – 11.00 Kaffe serveras. Denna workshop riktar sig till anställda inom Finsam-parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland. Intresseanmälan till workshopen uppskattas.