Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre person tränar styrketräning

Börja träna i tid – Trill int ikull

Publicerad 2018-09-27 11:32
Mellan den 1 och 5 oktober genomförs kampanjen Trill int ikull för att minska antalet fallolyckor på Gotland. Ta del av det som händer runt om på ön. Varför inte pröva linedance?

Varje år avlider 1500 personer i Sverige till följd av en fallolycka. Det är tre gånger så många som dör i trafikolyckor.

Kampanjen Trill inte i kull genomförs för sjätte året i rad. Detta för att uppmärksamma alla gotlänningar på hur man förebygger fallolyckor.

– I år fokuserar vi på att en god fysik hälsa är viktig för att vara bra förberedd när man blir äldre. Alla former av fysisk aktivitet är bra. Men fokus bör vara lite extra på balans och styrka, säger Cecilia Berg, utvecklingsledare på socialförvaltningen.

Under veckan arrangeras ett antal aktiviteter runt om på ön. Föreläsningar, linedance, blodtrycksmätningar och idékafe är några exempel.

– En annan viktig sak är att se över sina mediciner. I vissa fall kan de ge biverkningar med symtom som yrsel och trötthet vilket kan leda till en ökad risk att falla, säger Cecilia Berg.

Kampanjveckan arrangeras i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Snabbfakta om fallskador
• Varje år avlider 1500 personer i Sverige till följd av fallolyckor, vilket är tre gånger så många som omkommer till följd av trafikolyckor.

• 365 äldre personer vårdade per år på Visby lasarett för fallolyckor

• Dubbelt så många kvinnor som män vårdas på grund av fallolyckor

• Majoriteten av de som vårdas är 85 år eller äldre

Länk direkt till hela programmet