Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbudet på Gotland hävs lördag den 29 september

Publicerad 2018-09-26 10:22
Från och med lördag den 29 september hävs bevattningsförbudet över hela ön. Dricksvattensituationen på ön är dock fortsatt allvarlig, varför bevattningsförbud troligen kommer att behöva återinföras igen under kommande vår, 2019.

Vi vill tacka alla på ön för att vi tillsammans verkligen lyckats spara på vårt dricksvatten. Även om det gick åt stora mängder under årets historiskt varma och torra juli månad så har vi på Gotland hittills i år förbrukat ungefär samma mängd regionalt dricksvatten som under samma period 2017.